Băng dính 2 mặt 1,2cm dày – 24 cuộn/cây

4,500

Băng dính 2 mặt 1,2cm dày – 24 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.