Băng dính si trung 7cm, 4 cuộn/cây

16,500

Băng dính si trung 7cm, 4 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.