Ghim dập No-10 Plus

5,000

Ghim dập No-10 Plus

Hàng Nhật, chất lượng cực tốt