Giấy dán Tomy các cỡ – 10 tờ/tập

12,500

Giấy dán Tomy các cỡ – 10 tờ/tập

Giấy dùng trang trí hoặc trong học tập rất tốt

Nhiều cỡ, hình dáng khác nhau