Giấy niêm phong Pơ-Luya khổ 21x27cm – 250 tờ/tập

39,000

Giấy niêm phong Pơ-Luya khổ 21x27cm

Đúng như tác dụng của nó, giấy này dùng để niêm phong

Niêm phong cái gì thì chưa biết

~Do not cross~