Giấy Double A A3, 70gsm, 90%

147,000

Giấy in, Photo A3, hiệu Double A

Định lượng: 70gsm

Độ trắng: 90%