Kẹp giấy đôi bằng sắt 41mm – 12 chiếc/hộp

14,500

Kẹp giấy đôi bằng sắt 41mm – 12 chiếc/hộp

Hàng Việt Nam chất lượng cao