Máy dập ghim nhỏ Plus PS 10E dập 10-16 tờ

31,500

Máy dập ghim nhỏ Plus PS 10E dập 10-16 tờ

Hàng Việt Nam chất lượng cao