Casio FX 580 VN X – Máy tính học sinh

580,000

Máy tính Casio FX 580 VN X

Máy tính Nhật Bản, chất lượng cao.