Phiếu thu, phiếu chi (Cac bon)

16,500

Phiếu thu, phiếu chi (Cac bon)

Dùng trong văn phòng

Kích cỡ nhỏ tiện lợi

Giá rẻ chỉ 16500đ/ quyển