Băng dính si 7cm dày , 4 cuộn/cây

21,000

Băng dính si 7cm dày , 4 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.